Man Mehrād Rustā hastam va in ham Weblog man be zabān-e pārsi. Alāqemand be musiqi, dāneš, computer, zabān va cand ciz digar.

Ma-rā peydā konid dar , , , , , , , , , va .

Nevešte‌hā